Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia

Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji wynika z Ustawy o Rachunkowości (art. 4 ust. 3), która głosi, że rachunkowość jednostki obejmuje także okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.

Celem inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia jest:

 • ustalenie rzeczywistego stanu środków trwałych, wyposażenia, materiałów
 • określenie majątku przeznaczonego do likwidacji, uszkodzonych, zbędnych, nieużywanych
 • inwentaryzacja wykonanych modernizacji
 • rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych.

Terminy inwentaryzacji:

 • Co 4 lata – środki trwałe
 • Co 2 lata – towary handlowe, materiały , półfabrykaty i wyroby gotowe
 • Każdego roku, nie wcześniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku obrotowego i nie później niż do 15-stego dnia pierwszego miesiąca nowego roku rozrachunkowego
 • Na ostatni dzień roku obrotowego – materiały i towary, produkowane wytwory, aktywa pieniężne

Każdy środek trwały należy oznaczyć w sposób trwały numerem inwentarzowym zawierającym:

 • skrótową nazwę jednostki
 • nr księgi inwentarzowej,
 • nr pozycji i strony w księdze,
 • powiązanie z księgami rachunkowymi

Największym utrudnieniem w inwentaryzacji jest identyfikacja środków trwałych i ich powiązanie z odpowiednimi wpisami do ksiąg rachunkowych. Utrudnia to znacznie wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych.
Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia jest o w wiele łatwiejsza przy wykorzystaniu kodów kreskowych w inwentaryzacji i specjalnego Program do InwentaryzacjiSzybka inwentaryzacja.  Dzięki niemu łatwo cały majątek oznaczyć mocnymi etykietami samoprzylepnymi zadrukowanymi kodem kreskowym i numerem inwentarzowym,  zrealizować spis z natury skanując kody kreskowe i uzyskać raporty z inwentaryzacji.

 

 

inwentaryzacja-kolektor-danych


Pin It on Pinterest

Share This

Pobierz ebook - "Najważniejsze Tajniki Gospodarki Narzędziowej"

W pełni za darmo dla odbiorców naszego newslettera.
Materiały zostaną wysłane mailem