Arkusz spisu z natury (darmowy wzór w Excel do pobrania)

Arkusz spisu z natury stanowi druk będący dowodem księgowym.

Przydaje się np. w sytuacji, gdy przeprowadzana jest inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia.

Arkusze spisu z natury są drukami ścisłego zarachowania. Należy je oznaczyć i ponumerować w sposób uniemożliwiający ich zamianę.  Podczas wypełniania, należy używać symboliki i nazewnictwa przyjętych w kartotekach i spisach majątku.

Szczególną uwagę należy zwrócić na jednostki miar, aby zliczone ilości wyrażać w tych samych jednostkach, co w ewidencji ilościowo-wartościowej.

Arkusz spisu z natury (darmowy wzór w Excel do pobrania)

Po zakończeniu inwentaryzacji, poszczególne zespoły inwentaryzacyjne rozliczają się z komisją z powierzonych im arkuszy spisowych i informują o wszelkich odstępstwach i nieprawidłowościach.

Arkusz spisu z natury – co powinien zawierać

  • Oznaczenie jednostki, w której sporządzany jest spis z natury
  • Liczbę porządkową
  • Numer inwentarzowy  środka trwałego lub wyposażenia
  • Nazwę składnika majątku

Druk spisu z natury – darmowy wzór w Excel do pobrania

Wzór dokumentu: Arkusz spisu z natury środków trwałych.xls

 

Jak zrobić spis z natury w rozsądnym czasie?

O wiele szybciej, taniej i prościej jest przeprowadzać spis z natury za pomocą kodów kreskowych lub trwałych chipów RFID. Przeczytaj:

 

Elektroniczny arkusz spisu z natury. Inwentaryzator. Terminal mobilny.

 

Przykładowe zestawienie środków trwałych zeskanowanych kolektorem danych (inwentaryzator + program Mobilny Magazynier) i wgranych do programu do inwentaryzacji.

arkusz spisu z natury - Wydruk spisu z natury program

Zobacz jak wygląda inwentaryzacja za pomocą programu komputerowego Szybka inwentaryzacja – elektronicznego arkusza spisu z natury.

Jeżeli potrzebujesz wypełnić druk spisu z natury i nie masz na to czasu, skontaktuj się z naszym doradcą.  Zaprezentujemy rozwiązanie, które sprawdza się naszym klientom każdego roku.

Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem