Arkusz spisu z natury

Arkusz spisu z natury stanowi druk będący dowodem księgowym.

Arkusze spisu z natury są drukami ścisłego zarachowania. Należy je oznaczyć i ponumerować w sposób uniemożliwiający ich zamianę.

Podczas wypełniania arkuszy spisu z natury, należy używać symboliki i nazewnictwa przyjętych w kartotekach i spisach majątku.

Szczególną uwagę należy zwrócić na jednostki miar, aby zliczone ilości wyrażać w tych samych jednostkach, co w ewidencji ilościowo-wartościowej.

Po zakończeniu inwentaryzacji, poszczególne zespoły inwentaryzacyjne rozliczają się z komisją z powierzonych im arkuszy spisowych i informują o wszelkich odstępstwach i nieprawidłowościach.


Arkusz spisu z natury

wzór dokumentu: Arkusz spisu z natury środków trwałych

O wiele prościej jest przeprowadzać spis z natury za pomocą kodów kreskowych. Czytaj:

Przykładowe zestawienie środków trwałych zeskanowanych kolektorem danych (program Mobilny Magazynier) i wgranych do programu do inwentaryzacji.

Wydruk ze spisu z natury

Zobacz jak wygląda inwentaryzacja za pomocą programu komputerowego Szybka inwentaryzacja.


Pin It on Pinterest

Share This

Pobierz ebook - "Najważniejsze Tajniki Gospodarki Narzędziowej"

W pełni za darmo dla odbiorców naszego newslettera.
Materiały zostaną wysłane mailem