Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia kodem kreskowym lub RFID

Zrobiliśmy dla Ciebie wszystko co możliwe, aby inwentaryzację uczynić szybką, dokładną i skuteczną.

Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia prowadzona metodą tradycyjną trwa długo i jest uciążliwa z uwagi na trudności w zidentyfikowaniu i spisaniu majątku.

Dzięki zastosowaniu Szybkiej Inwentaryzacji, kodów kreskowych lub radiowych etykiet zbliżeniowych RFID  mobilna inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia kodem kreskowym lub RFID pozwoli zaoszczędzić Ci nawet 90% cennego czasu.

Czytaj także: Program do inwentaryzacji,  Program do inwentaryzacji chipami RFID.

inwentaryzacja-srodkow-trwalych-i-wyposazenia-rfid

Wiemy jak wygląda tradycyjny spis z natury.  Spisanie  3000 środków trwałych, wyposażenia lub towarów  handlowych może trwać nawet dwa tygodnie:

 1. Należy sporządzić arkusze spisu z natury,
 2. Odszukać tabliczkę z numerem inwentarzowym i go odczytać
 3. Wpisać do arkusza spisu z natury
 4. Mozolnie porównać stan zastany ze stanem inwentarzowym
 5. Uzgodnić raport różnic inwentaryzacyjnych
 6. Zaksięgować niedobory, nadwyżki i zmiany miejsc użytkowania.

Czy jakąkolwiek firmę stać  na oddelegowanie swoich pracowników do tej żmudnej pracy na okres jednego, dwóch lub trzech tygodni?

Za co polubisz program Szybka Inwentaryzacja i ile cennego czasu zaoszczędzisz!?

Jak wygląda mobilna inwentaryzacja za pomocą kodów kreskowych lub chipów RFID i specjalnego oprogramowania do inwentaryzacji?

 1. Skaner do inwentaryzacji odczytuje chipy lub etykiety inwentarzowe
 2. Trafiają one do komputera
 3. Program Szybka Inwentaryzacja sam sporządza raport co i gdzie się znajduje

Co to jest inwentaryzacja i kiedy należy ją przeprowadzić?

Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji wynika z Ustawy o Rachunkowości (art. 4 ust. 3), która głosi, że rachunkowość jednostki obejmuje także okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.

Celem inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia jest:

 • ustalenie rzeczywistego stanu środków trwałych, wyposażenia, materiałów
 • określenie majątku przeznaczonego do likwidacji, uszkodzonych, zbędnych, nieużywanych
 • rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych.

Terminy inwentaryzacji:

 • Co 4 lata – środki trwałe
 • Co 2 lata – towary handlowe, materiały , półfabrykaty i wyroby gotowe
 • Każdego roku, nie wcześniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku obrotowego i nie później niż do 15-stego dnia pierwszego miesiąca nowego roku rozrachunkowego
 • Na ostatni dzień roku obrotowego – materiały i towary, produkowane wytwory, aktywa pieniężne

Największym utrudnieniem w inwentaryzacji jest identyfikacja środków trwałych

Każdy środek trwały należy oznaczyć w sposób trwały numerem inwentarzowym zawierającym:

 • skrótową nazwę jednostki
 • nr księgi inwentarzowej,
 • nr pozycji i strony w księdze,
 • powiązanie z księgami rachunkowymi

Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia jest o w wiele łatwiejsza przy wykorzystaniu kodów kreskowych w inwentaryzacji i specjalnego Program do InwentaryzacjiSzybka inwentaryzacja. Dzięki niemu łatwo cały majątek oznaczyć mocnymi etykietami samoprzylepnymi zadrukowanymi kodem kreskowym i numerem inwentarzowym,  zrealizować spis z natury skanując kody kreskowe i uzyskać raporty z inwentaryzacji.

Jeszcze bardziej wydajna jest automatyczna inwentaryzacja za pomocą radiowej techniki zbliżeniowej RFID,  skracająca czas inwentaryzacji aż o 90%. Urządzenia do inwentaryzacji prowadzą za rękę i przyśpieszają spis z natury.

Każdy środek trwały jest opatrzony w etykietę inwentaryzacyjną RFID lub przyklejony do niego mały chip RFID. Operator dokonujący inwentaryzacji nie musi go nawet widzieć. Wystarczy, że zbliży kolektor danych wyposażony w czytnik RFID i dokona odczytu. W ten sposób można odczytać wszystkie tagi identyfikujące środki trwałe w jednym pomieszczeniu w przeciągu kilkudziesięciu sekund.

Zobacz jak działa i porównaj Szybką Inwentaryzację kodem kreskowym i chipami RFID

Przebieg Szybkiej Inwentaryzacji systemem firmy PWSK:

1. Założenie kartotek inwentarzowych.

Szybka inwentaryzacja pozwoli Tobie  na:

 • Założenie kartotek magazynowych lub inwentarzowych, wpisanie nazwy, numeru inwentarzowego lub indeksu materiałowego, opisu środka trwałego
 • Podział majątku/asortymentu na grupy i rodzaje
 • Nadanie kodu kreskowego
 • Wydrukowanie etykiet inwentaryzacyjnych z kodem kreskowym
 • Lub zaprogramowanie chipów RFID

Skopiowanie danych z plików CSV, Excel, ERP lub innego systemu

Zaoszczędzisz mnóstwo czasu dzięki łatwej możliwości samodzielnego przekopiowania danych do inwentaryzacji z innych systemów (Excel, pliki tekstowe, program magazynowy – zobacz nasz program do prowadzenia magazynu, program środki trwałe).

Inwentaryzacja przebiega wg schematu:

 1. Import danych
 2. Inwentaryzacja
 3. Eksport wyników inwentaryzacji i rapotu różnic inwentaryzacyjnych

Etykiety inwentaryzacyjne wydrukowane z programu zawierają:

 • Nazwę środka trwałego (wyposażenia, materiału, towaru handlowego)
 • Unikatowy numer inwentarzowy
 • Kod kreskowy

Możesz je dowolnie dostosować do swoich potrzeb np. dodać logo swojej firmy.

 2. Mobilna Inwentaryzacja – przekazanie do kolektora danych (czytnika mobilnego)

Wszystkie potrzebne dane z programu Szybka inwentaryzacja jednym kliknięciem są kopiowane do kolektora danych (inwentaryzator) z zainstalowanym programem Mobilny Magazynier PWSK.  Mobilny Magazynier, to uniwersalny program przydatny wszędzie tam, gdzie potrzeba zeskanować kody kreskowe lub  RFID i przypisać je do danej lokalizacji, kontrahenta lub pracownika.

Mobilny Magazynier kolektor danych

4. Skanowanie kodów kreskowych lub chipów RFID

Program Mobilny Magazynier zainstalowany na przenośnym komputerku – kolektorze danych zeskanuje wszyskie kody kreskowe lub chipy RFID, rozpozna pozycje inwentarzowe i zapamięta je w pamięci urządzenia z podziłem na lokalizacje. Dzięki temu nie będziesz związany żadnymi kablami i będziesz miał pełną swobodę poruszania się po terenie całej firmy.

5. Skopiowanie danych z kolektora do komputera

Za pomocą kabla USB, stacji dokującej, połączenia WiFi lub GSM  wyniki spisu trafiają do programu Szybka Inwentaryzacja w celu wypełnienia arkuszy spisu z natury.

6. Wszystkie potrzebne wydruki

Szybka inwentaryzacja sporządzi:

 • wydruk różnic inwentaryzacyjnych  porównanie rzeczywistych danych odczytanych podczas inwentaryzacji, z danymi posiadanymi.
 • wydruku aktualnych, spisanych z natury stanów magazynowych lub stanów inwentarzowych w rozbiciu na lokalizacje (miejsca użytkowania) i pracowników odpowiedzialnych
Wydruk arkusza spisu z natury

Wydruk arkusza spisu z natury

 

7. Przeksięgowanie nadwyżek i niedoborów

W przypadku wykorzystywania programu Szybka Inwentaryzacja do inwentaryzcji magazynu możesz nakazać automatyczne przeksięgowanie nadwyżek i niedoborów w celu utworzenia odpowiednich dokumentów likwidacji lub przyjęcia na magazyn.

 

Kontakt z obsługą techniczną i gwarancyjny nadzór nad programem przebiega bardzo sprawnie. Pracownicy firmy PWSK bezzwłocznie udzielają niezbędnej pomocy. – dyr. Tomasz Lach, firma Beck&Pollitzer Polska

 

8. Skopiowanie danych do Excel, FK, ERP

Szybka inwentaryzacja zapisze wszystkie Twoje dane do uniwersalnych plików tekstowych CSV i arkuszy Excel.

Koszt inwentaryzacji i nakładu czasu przy pomocy kodów kreskowych jest wielokrotnie niższy od inwentaryzacji wykonanej metodą ręczną. Jeszcze mniej czasu pochłania inwentaryzacja czytnikiem RFID.

Zalety inwentaryzacji komputerowej:

 • szybki spis z natury rzędu 1000 pozycji w przeciągu jednego dnia roboczego!
 • bezbłędny odczyt kodu kreskowego, RFID i powiązanego z nimi numeru inwentarzowego
 • zabezpieczenie przed możliwością powtórnej rejestracji tego samego przedmiotu
 • transmisja wyników do komputera
 • możliwość zastosowania etykiet, które są jednocześnie plombami

Skontaktuj się z naszym doradcą, który dobierze oprogramowanie do inwentaryzacji oraz potrzebne urządzenia!

 

Pobierz i wypróbuj samemu program w bezpłatnej wersji DEMO

„W efekcie projektu, zewidencjonowano ponad 4 tys. środków trwałych. Do sprawnego przeprowadzenia przedsięwzięcia wykorzystano technologię RFID, co znacznie przyśpieszyło i uprościło całą procedurę. Co ważne, zainstalowane oprogramowanie pozwoli na łatwiejsze i krótsze wykonanie inwentaryzacji w przyszłości.”

Marcin Antoniuk - Specjalista, Nestle Polska S.A.

„Program Szybka Inwentaryzacja doskonale sprawdził się w spisie z natury. Dzięki niemu zaoszczędziliśmy dużo czasu.”

Lucyna Hasse - Dyrektor Szkoły, Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku

„Program Szybka Inwentaryzacja okazał się bardzo prosty w obsłudze i nie sprawiał trudności w jego opanowaniu. Dzięki mobilnemu czytnikowi ze skanerem kodów kreskowych i programem Mobilny Magazynier PWSK spis z natury przestał być da nas przykrym obowiązkiem.”

Artur Cierczek - Dyrektor, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach


Odbierz ebook - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

W pełni za darmo dla odbiorców naszego newslettera.
Materiały zostaną wysłane mailem

Pin It on Pinterest

Share This