Inwentaryzacja

zobacz także: program do inwentaryzacji,  program do inwentaryzacji RFID.

Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia prowadzona metodą tradycyjną trwa długo i jest uciążliwa z uwagi na trudności w zidentyfikowaniu i spisaniu majątku.

Inwentaryzacja PWSK wykorzystuje kody kreskowe lub zdalną identyfikację radiową RFID. Wzrost wydajności i dokładności pracy jest oszałamiający.

 

 

program szybka inwentaryzacja

Tradycyjny spis z natury 3000 środków trwałych, wyposażenia lub towaru handlowego może trwać nawet dwa tygodnie:

 1. należy sporządzić arkusze spisu z natury,
 2. odszukać tabliczkę z numerem inwentarzowym i go odczytać
 3. wprowadzić do arkusza spisu z natury
 4. mozolnie porównać stan zastany ze stanem inwentarzowym
 5. sporządzić raport różnic inwentaryzacyjnych
 6. zaksięgować niedobory, nadwyżki i zmiany miejsc użytkowania.

Czy jakąkolwiek firmę stać  na oddelegowanie swoich pracowników do tej żmudnej pracy?

Jak wygląda inwentaryzacja za pomocą kodów kreskowych lub RFID i specjalnego oprogramowania do inwentaryzacji?

 • skanujemy za pomocą kolektora danych chipy lub etykiety inwentarzowe
 • transmitujemy je do komputera
 • program Szybka Inwentaryzacja sporządza raport co i gdzie się znajduje

Jak znaczną to oznacza oszczędność czasu!


Za co polubisz program Szybka Inwentaryzacja:

 • nigdy więcej papierowych formularzy do wypełnienia
 • nigdy więcej odczytywania gryzmołów
 • nigdy więcej pomyłek
 • nigdy więcej wielokrotnej obróbki tych samych danych

 

Najnowsze trendy technologiczne, to inwentaryzacja za pomocą radiowej techniki zbliżeniowej RFID skracająca czas inwentaryzacji aż o 90%. Każdy środek trwały jest opatrzony w etykietę inwentaryzacyjną RFID lub przyklejony do niego mały chip RFID. Operator dokonujący inwentaryzacji nie musi go nawet widzieć! Wystarczy, że zbliży kolektor danych wyposażony w czytnik RFID i dokona odczytu. W ten sposób można odczytać wszystkie tagi identyfikujące środki trwałe w jednym pomieszczeniu w przeciągu kilkudziesięciu sekund!

 


inwentaryzacja-kolektor-danych

Przebieg inwentaryzacji:

1. Założenie kartotek inwentarzowych.

Szybka inwentaryzacja pozwala na:

 • założenie kartotek magazynowych (inwentarzowych), wpisanie nazwy, numeru inwentarzowego lub indeksu materiałowego, opisu środka trwałego
 • podział majątku/asortymentu na grupy i rodzaje
 • nadanie kodu kreskowego
 • wydrukowanie etykiet inwentaryzacyjnych z kodem kreskowym
 • zaprogramowanie chipów RFID

Import danych z plików CSV, Excel, ERP lub innego systemu

Program do inwentaryzacji pozwala na samodzielny import danych do inwentaryzacji z innych systemów (pliki tekstowe, program magazynowy, program środki trwałe). Oszczędza to znacząco czas pracowników.

Inwentaryzacja przebiega wg schematu:

   1. import posiadanych danych
   2. inwentaryzacja
   3. eksport uzgodnionych danych aktualnych

Etykiety inwentaryzacyjne wydrukowane z programu zawierają:

 • nazwę środka trwałego (wyposażenia, materiału, towaru handlowego)
 • unikatowy numer inwentarzowy
 • kod kreskowy
 • wartość liczbową kodu kreskowego

Istnieje możliwość edycji wzoru etykiety z kodem kreskowym, dodania np. logo właściciela.

etykieta inwentaryzacyjna

2. Rozpoczęcie nowego spisu z natury

Wybór, czy inwentaryzacja będzie dotyczyła magazynu, czy środków trwałych i wyposażenia będącego w użytkowaniu.

3. Eksport danych do kolektora danych

Wszystkie potrzebne dane z programu Szybka inwentaryzacja jednym kliknięciem są kopiowane do kolektora danych (inwentaryzator) z zainstalowanym programem Mobilny Magazynier PWSK.

Mobilny Magazynier, to uniwersalny program przydatny wszędzie tam, gdzie potrzeba zeskanować kody kreskowe lub  RFID i przypisać je do danej lokalizacji, kontrahenta lub pracownika.

Mobilny Magazynier kolektor danych

4. Skanowanie kodów kreskowych

Program Mobilny Magazynier zainstalowany na przenośnym komputerku – kolektorze danych (terminal mobilny, PDA, inwentaryzator), pozwala na skanowanie kodów kreskowych, RFID, rozpoznawanie pozycji inwentarzowych i ich zapamiętywanie w pamięci urządzenia. Dzięki temu operator nie jest związany żadnymi kablami i ma pełną swobodę poruszania się po terenie całej firmy, tam gdzie musi wykonać inwentaryzację.

Dla spisu z natury majątku w użytkowaniu jest możliwość wyboru lokalizacji i osoby odpowiedzialnej.

Podczas skanowania, kolektor danych wpisuje domyślnie jedną sztukę (dla środków trwałych), lub dowolną policzoną ilość przedmiotów (dla inwentaryzacji magazynu i wyposażenia).

5. Transfer danych z kolektora danych do komputera PC

Za pomocą kabla USB, stacji dokującej, połączenia WiFi lub GSM następuje transfer wyników pracy z kolektora danych z Mobilnym Magazynierem do komputera PC, do programu Szybka inwentaryzacja w celu utworzenia arkuszy spisu z natury.

6. Wydruki

Szybka inwentaryzacja pozwala na sporządzenie:

 • wydruku różnic inwentaryzacyjnych, na których następuje porównanie rzeczywistych danych odczytanych podczas inwentaryzacji, z danymi posiadanymi.
 • wydruku aktualnych, spisanych z natury stanów magazynowych lub stanów inwentarzowych w rozbiciu na lokalizacje (miejsca użytkowania) i pracowników odpowiedzialnych
Wydruk arkusza spisu z natury

Wydruk arkusza spisu z natury

 

7. W przypadku wykorzystywania programu Szybka inwentaryzacja jako części systemu magazynowego lub programu Narzędziownia, można nakazać automatyczne przeksięgowanie nadwyżek i niedoborów w celu urzeczywistnienia stanów magazynowych. W zależności od potrzeb program tworzy odpowiednie dokumenty likwidacji lub przyjęcia na magazyn.

 

Kontakt z obsługą techniczną i gwarancyjny nadzór nad programem przebiega bardzo sprawnie. Pracownicy firmy PWSK bezzwłocznie udzielają niezbędnej pomocy. – dyr. Tomasz Lach, firma Beck&Pollitzer Polska

8. Eksport danych do FK, ERP

Szybka inwentaryzacja ma możliwość dokonania eksportu danych do uniwersalnych plików tekstowych CSV i arkuszy Excel.

Moduł Szybka inwentaryzacja wchodzi w skład programów Narzędziownia i Program Magazynowy PWSK lub występuje jako osobny program.


Koszt inwentaryzacji i nakładu czasu przy pomocy kodów kreskowych jest wielokrotnie niższy od inwentaryzacji wykonanej metodą ręczną. Jeszcze mniej czasu pochłania inwentaryzacja czytnikiem RFID

Zalety inwentaryzacji komputerowej:

 • szybki spis z natury rzędu 1000 pozycji w przeciągu jednego dnia roboczego!
 • bezbłędny odczyt kodu kreskowego, RFID i powiązanego z nimi numeru inwentarzowego
 • zabezpieczenie przed możliwością powtórnej rejestracji tego samego przedmiotu
 • transmisja wyników do komputera
 • możliwość zastosowania etykiet, które są jednocześnie plombami

Proponowane oprogramowanie do inwentaryzacji, na etapie wdrożenia może być dostosowane pod specyficzne potrzeba klienta.


Inwentaryzacja komputerem:


Pin It on Pinterest

Share This

Pobierz nasz najnowszy ebook - "Efektywna Gospodarka Narzędziowa"

W pełni za darmo dla odbiorców naszego newslettera.

Materiały zostaną wysłane mailem