Gospodarka narzędziowa

Gospodarka narzędziowa bezpośrednio oddziałuje na koszty i wpływa na cały system produkcyjny. Czy nie warto  poświęcić trochę uwagi na jej reorganizację i optymalizację?

Zastanów się czy:

 • Masz już dosyć papierowej ewidencji, która niczego nie daje?
 • Nie chcesz, aby majątek firmy rozchodził się nie wiadomo gdzie?
 • Uważasz, że zużycie narzędzi i materiałów może być mniejsze?
 • Nie chcesz opóźnień w pracy spowodowanych brakami w dostawach?
 • Nie chcesz wypadków, spowodowanych brakiem kontroli terminów przeglądów i dopuszczeń?

Prawidłowo prowadzona gospodarka narzędziowa przedsiębiorstwa, istotnie wpłynie na:

 • efektywność produkcji
 • brak przestojów i wywiązywanie się z terminów
 • szybkość realizacji zadań
 • gospodarność
 • minimalizację kosztów i zapasów narzędzi

Gospodarka narzędziowa, program, wdrożenie

 

Zobacz prezentację programu do gospodarki narzędziowej:

W gospodarce magazynowej narzędziowej, duże znacznie ma rozmieszczenie zapasowych narzędzi i wpływa na efektywność zarządzania nimi. Narzędzia zapasowe mogą być magazynowane w narzędziowniach lokalnych lub w magazynkach podręcznych obrabiarek.

Program gospodarki narzędziowej zapewni gromadzenie i aktualizowanie informacji o wszystkich użytkowanych i przechowywanych narzędziach.

Umożliwi łatwą i szybką ich lokalizację oraz kontrolę zużycia.

Zebrane w bazie danych dane, umożliwią raportowanie i analizowanie stanów magazynowych, zużycia i rotacji narzędzi.

Z informacji o poziomie zapasów, korzysta się prognozując zapotrzebowanie na narzędzia i planując zakupy.

Gospodarka narzędziowa rozpoczyna się już na etapie projektowania procesu technologicznego i planowania produkcji, a kończy w momencie sterowania zapasami magazynowymi.

gospodarka narzędziowa efektywna program magazyn narzędzi, systemy zarządzania gospodarką narzędziową

Podstawą gospodarki narzędziowej jest oznaczenie i identyfikacja poszczególnych narzędzi. Wykorzystuje się tu:

 • kody kreskowe
 • trwałe tagi RFID
 • grawerowanie indeksu materiałowego
 • oznaczenie pisakami, farbą

Oznaczenie narzędzi pozwala na ich jednoznaczną identyfikację i śledzenie. Dzięki temu możliwy jest odczyt terminów przeglądów technicznych, legalizacji, zużycia, miejscu eksploatacji i miejscu przechowywania w magazynie.

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową muszą mieć na uwadze:

 • możliwości logistyczne transportu narzędzi
 • zapotrzebowanie na narzędzia
 • zapewnienie alternatywnych narzędzi zastępczych i alternatywnych procesów technologicznych
 • pojemności magazynu i magazynków narzędzi
 • czasy życia narzędzi
 • koszty zakupu narzędzi
 • możliwość wzajemnego zastępowania niejednakowych narzędzi

gospodarka narzędziowa program, zarządzanie gospodarką narzędziową

Zarządzanie gospodarką narzędziową za pomocą specjalistycznego programu Narzędziownia

 • Kartoteka narzędzi, magazyn narzędzi – spis wszystkich narzędzi, przyrządów, uchwytów, środków BHP i całego pozostałego osprzętu
 • Kartoteka pracowników – baza danych osób korzystających z narzędzi, wraz ze zdjęciem i identyfikatorem RFID
 • Rejestry dokumentów – każda operacja magazynowa, to zapamiętany w bazie danych dokument (Pz, Wz, Rw, MM), przechowujący informacje o osobie wypożyczającej, narzędziu, dacie, terminie zwrotu. Dokument nie musi być drukowany, najlepiej jak jest potwierdzony elektronicznie za pomocą karty RFID
 • Rejestry i zestawienia finansowe dla księgowości – rejestr zakupów, wydania do zużycia, likwidacji, stanu środków trwałych
 • Kody kreskowe – drukowanie etykiet kodów kreskowych, obsługa skanerów kodów kreskowych stacjonarnych i bezprzewodowych, terminali mobilnych (kolektorów danych)
 • Karty i tagi RFID – oznaczanie narzędzi tagami RFID, czytniki RFID, kolektory danych z obsługą RFID
 • Moduł Raporty – sporządzanie wydruku stanów magazynowych, obrotu, stanów minimalnych i maksymalnych, stanów u użytkowników
 • Moduł wymiany danych – eksport i import danych do i z innych systemów, lub arkusza kalkulacyjnego Excel
 • Archiwizer – zabezpieczenie bazy danych gospodarki narzędziowej poprzez tworzenie kopii bezpieczeństwa
 • Moduł Praw Dostępu – zakładanie operatorów systemu i przydzielanie im odpowiednich uprawnień do gospodarki narzędziowej

Program magazynowy Narzędziownia kontroluje każdy z tych elementów. Gospodarka narzędziowa jest ważnym czynnikiem minimalizacji kosztów stałych, kwot wydawanych cyklicznie na zakup nowych narzędzi. W skali roku osiągnięte korzyści są nadzwyczaj duże, a poniesione nakłady zwracają się nawet po dwóch miesiącach.

Skontaktuj się z naszym doradcą lub przeczytaj więcej na stronie Program Narzędziownia.


Odbierz ebook - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

W pełni za darmo dla odbiorców naszego newslettera.
Materiały zostaną wysłane mailem

Pin It on Pinterest

Share This