Gospodarka narzędziowa

Gospodarka narzędziowa bezpośrednio oddziałuje na koszty i wpływa na cały system produkcyjny. Czyż nie warto więc poświęcić trochę uwagi na jej reorganizację i optymalizację.

Prawidłowo prowadzona gospodarka narzędziowa przedsiębiorstwa, istotnie wpływa na:

 • efektywność produkcji
 • brak przestojów
 • szybkość realizacji zadań
 • gospodarność
 • minimalizację kosztów
 • minimalizację zapasów narzędzi

 

Zobacz prezentację programu:


W gospodarce magazynowej, duże znacznie ma rozmieszczenie zapasowych narzędzi i wpływa na efektywność zarządzania nimi. Narzędzia zapasowe mogą być magazynowane w narzędziowniach lokalnych lub w magazynkach podręcznych obrabiarek.

Program gospodarki narzędziowej musi zapewnić gromadzenie i aktualizowanie informacji o wszystkich użytkowanych i przechowywanych narzędziach. Umożliwiać łatwą i szybą ich lokalizację i kontrolę zużycia. Zebrane w bazie danych dane, używane są do raportowania i analizowania zmian stanów magazynowych, śledzenia zużycia i rotacji narzędzi. Z informacji o poziomie zapasów, korzysta się prognozując zapotrzebowanie na narzędzia i planując zakupy.

Gospodarka narzędziowa rozpoczyna się już na etapie projektowania procesu technologicznego i planowania produkcji, a kończy w momencie sterowania zapasami magazynowymi.

schemat narzędziownia

Podstawą gospodarki narzędziowej jest oznaczenie i identyfikacja poszczególnych narzędzi. Wykorzystuje się tu:

Oznaczenie narzędzi pozwala na ich jednoznaczną identyfikację i śledzenie. Dzięki temu możliwy jest odczyt terminów przeglądów technicznych, legalizacji, zużycia, miejscu eksploatacji i miejscu przechowywania w magazynie.

Gospodarka narzędziami musi mieć na uwadze:

 • możliwości logistyczne transportu narzędzi
 • zapotrzebowanie na narzędzia
 • zapewnienie alternatywnych narzędzi zastępczych i alternatywnych procesów technologicznych
 • pojemności magazynu i magazynków narzędzi
 • czasy życia narzędzi
 • koszty zakupu narzędzi
 • możliwość wzajemnego zastępowania niejednakowych narzędzi

Zarządzanie gospodarką narzędziową realizowane jest za pomocą specjalnego programu komputerowego Narzędziownia.

Składają się na niego moduły:

 • Kartoteka narzędzi, magazyn narzędzi – kartoteka (spis) wszystkich narzędzi, przyrządów, uchwytów, środków BHP i całego pozostałego osprzętu
 • Kartoteka pracowników – baza danych osób korzystających z narzędzi, wraz ze zdjęciem i identyfikatorem RFID
 • Rejestry dokumentów – każda operacja magazynowa, to zapamiętany w bazie danych dokument (Pz, Wz, Rw, MM), przechowujący informacje o osobie wypożyczającej, narzędziu, dacie, terminie zwrotu. Dokument nie musi być drukowany, najlepiej jak jest potwierdzony elektronicznie za pomocą karty RFID
 • Rejestry i zestawienia finansowe dla księgowości – rejestr zakupów, wydania do zużycia, likwidacji, stanu środków trwałych
 • Kody kreskowe – drukowanie etykiet kodów kreskowych, obsługa skanerów kodów kreskowych stacjonarnych i bezprzewodowych, terminali mobilnych (kolektorów danych)
 • Karty i tagi RFID – oznaczanie narzędzi tagami RFID, czytniki RFID, kolektory danych z obsługą RFID
 • Moduł Raporty – sporządzanie wydruku stanów magazynowych, obrotu, stanów minimalnych i maksymalnych, stanów u użytkowników
 • Moduł wymiany danych – eksport i import danych do i z innych systemów, lub arkusza kalkulacyjnego Excel
 • Archiwizer – zabezpieczenie bazy danych gospodarki narzędziowej poprzez tworzenie kopii bezpieczeństwa
 • Moduł Praw Dostępu – zakładanie operatorów systemu i przydzielanie im odpowiednich uprawnień do gospodarki narzędziowej

Program magazynowy Narzędziownia kontroluje każdy z tych elementów. Gospodarka narzędziowa jest ważnym czynnikiem minimalizacji kosztów stałych, kwot wydawanych cyklicznie na zakup nowych narzędzi. W skali roku osiągnięte korzyści są nadzwyczaj duże, a poniesione nakłady zwracają się już po kilku miesiącach.


Pin It on Pinterest

Share This

Pobierz ebook - "Najważniejsze Tajniki Gospodarki Narzędziowej"

W pełni za darmo dla odbiorców naszego newslettera.
Materiały zostaną wysłane mailem