Gospodarka narzędziowa – Jaki program wybrać?

Gospodarka narzędziowa bezpośrednio oddziałuje na koszty i wpływa na cały system produkcyjny. Czy nie warto  poświęcić trochę uwagi na jej reorganizację i optymalizację? Firmy wydają od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy złotych miesięcznie na narzędzia i materiały. Gospodarka Narzędziowa firmy PWSK, to sprawdzony sposób na ich oznaczenie, ewidencję, inwentaryzację i zarządzanie nimi.  Dobry system pozwala na oszczędności rzędu 5-30%.

Opracowany przez firmę PWSK program , dostarczy Twojej firmie rozwiązanie, które:

 • zapewni natychmiastową eliminację źródeł zbędnych kosztów
 • oszczędzi czas tracony na obsługę pracowników i lokalizację potrzebnych narzędzi
 • przypilnuje wszystkie ważne terminy przeglądów i legalizacji

Jeżeli chcesz:

 • poczuć się ekspertem w swoim magazynie
 • mieć poczucie kontroli nad całym majątkiem
 • pracować bezpiecznym sprzętem po przeglądach
 • wzbudzić podziw kolegów, że posiadasz takie dokładne informacje przynoszące firmie prawdziwe korzyści

to wypróbuj bezpłatną wersję DEMO programu lub skontaktuj się z nami  telefonicznie lub email.

Chcesz lepiej zarządzać swoim sprzętem? Pobierz i wypróbuj bez żadnego ryzyka program w bezpłatnej wersji DEMO >>

Zastanów się czy:

 • Masz już dosyć papierowej ewidencji, która niczego nie daje, tj. stosowania mnóstwa kart narzędziowych imiennych??
 • Nie chcesz, aby majątek firmy rozchodził się nie wiadomo gdzie?
 • Uważasz, że zużycie narzędzi i materiałów może być mniejsze?
 • Nie chcesz opóźnień w pracy spowodowanych brakami w dostawach?
 • Nie chcesz wypadków, spowodowanych brakiem kontroli terminów przeglądów i dopuszczeń?

Prawidłowo prowadzona gospodarka narzędziowa przedsiębiorstwa, istotnie wpłynie na:

 • efektywność produkcji
 • brak przestojów i wywiązywanie się z terminów
 • szybkość realizacji zadań
 • gospodarność
 • minimalizację kosztów i zapasów narzędzi

Gospodarka narzędziowa, program, wdrożenie

W gospodarce magazynowej narzędziowej, duże znacznie ma rozmieszczenie zapasowych narzędzi i wpływa na efektywność zarządzania nimi. Narzędzia zapasowe mogą być magazynowane w narzędziowniach lokalnych lub w magazynkach podręcznych obrabiarek.

Program gospodarki narzędziowej zapewni gromadzenie i aktualizowanie informacji o wszystkich użytkowanych i przechowywanych narzędziach.

Umożliwi łatwą i szybką ich lokalizację oraz kontrolę zużycia.

Zebrane w bazie danych dane, umożliwią raportowanie i analizowanie stanów magazynowych, zużycia i rotacji narzędzi.

Z informacji o poziomie zapasów, korzysta się prognozując zapotrzebowanie na narzędzia i planując zakupy.

Gospodarka narzędziowa rozpoczyna się już na etapie projektowania procesu technologicznego i planowania produkcji, a kończy w momencie sterowania zapasami magazynowymi.

gospodarka narzędziowa efektywna program magazyn narzędzi, systemy zarządzania gospodarką narzędziową

Podstawą gospodarki narzędziowej jest oznaczenie i identyfikacja poszczególnych narzędzi. Wykorzystuje się tu:

 • kody kreskowe
 • trwałe tagi RFID
 • grawerowanie indeksu materiałowego
 • oznaczenie pisakami, farbą

Oznaczenie narzędzi pozwala na ich jednoznaczną identyfikację i śledzenie. Dzięki temu możliwy jest odczyt terminów przeglądów technicznych, legalizacji, zużycia, miejscu eksploatacji i miejscu przechowywania w magazynie.

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową muszą mieć na uwadze:

 • możliwości logistyczne transportu narzędzi
 • zapotrzebowanie na narzędzia
 • zapewnienie alternatywnych narzędzi zastępczych i alternatywnych procesów technologicznych
 • pojemności magazynu i magazynków narzędzi
 • czasy życia narzędzi
 • koszty zakupu narzędzi
 • możliwość wzajemnego zastępowania niejednakowych narzędzi

Narzędziownia Minima RFID

Zarządzanie gospodarką narzędziową za pomocą specjalistycznego programu Narzędziownia

 • Kartoteka narzędzi, magazyn narzędzi – spis wszystkich narzędzi, przyrządów, uchwytów, środków BHP i całego pozostałego osprzętu
 • Kartoteka pracowników – baza danych osób korzystających z narzędzi, wraz ze zdjęciem i identyfikatorem RFID
 • Rejestry dokumentów – każda operacja magazynowa, to zapamiętany w bazie danych dokument (Pz, Wz, Rw, MM), przechowujący informacje o osobie wypożyczającej, narzędziu, dacie, terminie zwrotu. Dokument nie musi być drukowany, najlepiej jak jest potwierdzony elektronicznie za pomocą karty RFID
 • Rejestry i zestawienia finansowe dla księgowości – rejestr zakupów, wydania do zużycia, likwidacji, stanu środków trwałych
 • Kody kreskowe – drukowanie etykiet kodów kreskowych, obsługa skanerów kodów kreskowych stacjonarnych i bezprzewodowych, terminali mobilnych (kolektorów danych)
 • Karty i tagi RFID – oznaczanie narzędzi tagami RFID, czytniki kodów kreskowych RFID, kolektory danych z obsługą RFID
 • Moduł Raporty – sporządzanie wydruku stanów magazynowych, obrotu, stanów minimalnych i maksymalnych, stanów u użytkowników
 • Moduł wymiany danych – eksport i import danych do i z innych systemów, lub arkusza kalkulacyjnego Excel
 • Archiwizer – zabezpieczenie bazy danych gospodarki narzędziowej poprzez tworzenie kopii bezpieczeństwa
 • Moduł Praw Dostępu – zakładanie operatorów systemu i przydzielanie im odpowiednich uprawnień do gospodarki narzędziowej

Program magazynowy Narzędziownia kontroluje każdy z tych elementów. Gospodarka narzędziowa jest ważnym czynnikiem minimalizacji kosztów stałych, kwot wydawanych cyklicznie na zakup nowych narzędzi. W skali roku osiągnięte korzyści są nadzwyczaj duże, a poniesione nakłady zwracają się nawet po dwóch miesiącach.

Skontaktuj się z naszym doradcą lub przeczytaj więcej na stronie Program Narzędziownia.

Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem