Czynsze

<h4<Czynsze

Pakiet CZYNSZE zaprojektowano w oparciu o program Finansowo-Księgowy Firma FK oraz KASA.
Słownik kontrahentów został rozszerzony o następujące dane:

* tabela stawek ( zawiera informację do jakiej grupy dany lokator należy, np. gdzie mieszka )
* ilość zameldowanych osób
* powierzchnia lokalu
* stan licznika zimnej wody
* ile doszło od czasu ostatniego odczytu
* stan licznika ciepłej wody
* ile doszło od czasu ostatniego odczytu
* czy lokator spłaca kredyt

Przyjęto specjalne zakodowanie numeru lokatorów. Przykładowo można to zrobić tak:

109041 – oznacza kolejno:
1 – numer ulicy,
09 – numer budynku,
04 – numer lokalu,
1 – ten numer kontrahenta dotyczy tylko czynszu

Inne proponowane końcówki numeru kontrahenta to 2 – Kredyt, 3 – Woda, 4 – fundusz remontowy. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe jest śledzenie poszczególnych spłat. W niczym to nie komplikuje operatorowi programu pracy ponieważ, w momencie podglądu danych lokatora, są one automatycznie grupowane wg pierwszych np. 5 cyfr. A wiec na jednym ekranie widać wszystkie dane, a nie np. tylko czynsz, czy kredyt.

Funkcje modułu Czynsze

STAWKI CZYNSZOWE
Zawiera:

* Numer tabeli stawek
* Nazwa tabeli
* Konto rozrachunków z lokatorem ( np. 204- )

Przykładowe zdefiniowane stawki czynszowe:

* 00001 Stawki czynszowe ul. Kwiatowa
* 00002 Stawki czynszowe ul. Kwiatowa – bez anteny
* 00003 Stawki czynszowe ul. Kormoranów
* 00004 Stawki czynszowe ul. Kormoranów – oficyna

DEFINIOWANIE SKŁADNIKÓW CZYNSZOWYCH
Zawiera:

* Numer składnika czynszowego
* Nazwa składnika
* Końcówka numeru kontrahenta
* Jaką jednostką miary mierzy się dany składnik: ( na 1 m2, na 1 lokatora, na 1 lokal, podgrzanie ciepłej wody, stawka*ile doszło wody )
* Konto księgowe Ma ( np. 701-1 )
* Wartości domyślne: Aktualna stawka i Nowa stawka
* Termin zapłaty

Przykładowe zdefiniowane składniki czynszowe:
1 – Eksploatacja
2 – Fundusz remontowy
3 – Centralne ogrzewanie
4 – Woda
5 – Wywóz śmieci
6 – Worki na śmieci
7 – Antena
8 – Kredyt

ROZRACHUNKI Z LOKATORAMI

Zestawienie rozrachunków na wskazanym koncie rozrachunkowym w podanym zakresie numerów lokatorów. Zestawienie zawiera:

* Numer kontrahenta
* Numer okresu rozrachunkowego
* Datę naliczenia
* Termin zapłaty
* Ilość dni po terminie
* Wartość kwot po stronie Wn i Ma
* Salda rozrachunkowe po stornie Wn i Ma
* Persaldo

Wartości zestawienia sumowane są dla każdego kontrahenta osobno i razem dla całego zakresu wskazanych danych.

ZESTAWIENIE OBROTÓW NA KONTACH ROZRACHUNKOWYCH

Szczegółowe zestawienie obrotów na wskazanym koncie rozrachunkowym w podanym zakresie numerów lokatorów. Zestawienie zawiera:

* Rodzaj dokumentu księgowego, jego numer i numer pozycji
* Data wystawinia
* Termin zapłaty
* Treść dokumentu
* Konto przeciwstawne
* Obroty Wn
* Obroty Ma

Podsumowanie dla każdego lokatora z osobna i dla całego zakresu danych

WYDRUK POTWIERDZENIA SALD DLA KAŻDEGO LOKATORA
Wydruk w formie paska dla lokatora wykonany na wskazany dzień potwierdzający stan zadłużenia

OBWIESZCZENIE NOWEGO CZYNSZU

Wydruk dla każdego z lokatorów osobno zawiadamiający o zmianie poszczególnych składników czynszowych. Pozwala także na wpisanie dowolnych treści przed podaniem nowych stawek, oraz na zakończenie wydruku.

NALICZNIE MIESIĘCZNE CZYNSZU

Funkcja programu uruchamiana raz w miesiącu. Efektem jest wygenerowanie potrzebnych dekretów ksiegowych. Osobno ( w oddzielnych paczkach dokumentów ) są generowane dekrety za czynsz, wodę i obsługę kredytu.

Przykładowy zapis:

204-        217.41Czynsz 06.2002 0201 Kowalski Jan

Wn Ma Kwota Treść
701-164.56Eksploatacja 06.2002 0201 Kowalski Jan
204701-622.58Fundusz remontowy 06.2002 0201 Kowalski Jan
702-1135.45Centralne ogrzewanie 06.2002 0201 Kowalski Jan
701-34.40Wywóz śmieci 06.2002 0201 Kowalski Jan
701-41.50Worki na śmieci 06.2002 0201 Kowalski Jan
701-511.50Antena 06.2002 0201 Kowalski Jan
204701-227.96Woda 06.2002 0201 Kowalski Jan
204858114.23Kredyt 06.2002 0201 Kowalski Jan

Każda pozycja zawiera również oczywiście rodzaj dokumentu, numer, pozycję dekretu, datę, numer lokatora, okres rozliczeniowy, termin zapłaty. Tak wygenerowana paczka dokumentów po zaksięgowaniu, pozwala na analizę zarówno naliczonych czynszów na kontach zespołu „7” oraz na kontrolę rozrachunków.

KASA – REALIZACJA ZAPŁAT

Kasjer w spółdzielni mieszkaniowej pracuje na programie KASA sprzędniętym z Firmą FK Dzięki temu korzysta ze wspólnego planu kont, kartoteki kontrahentów/lokatorów. Ma również pełny podgląd do rozrachunków.
W momencie obsługi lokatora wystawiany jest dokument KP. Z jego poziomu możliwy jest podgląd do wszystkich niezapłaconych kwot. Nie trzeba ich wpisywać, tylko wystarczy wybór ze spisu. Dokumenty KP dołączane są do raportu kasowego, a ten po uzgodnieniu i zamknięciu przekazywany jest do księgowości. Ciekawa sytuacja następuje w momencie, gdy lokator podaje odczyt licznika zimnej lub ciepłej wody. Program automatycznie wylicza na podstawie wprowadzonej stawki wartość opłaty, tworzy nowy dekret i przekazuje go od razu do systemu FK.

Przykładowy dekret wygląda tak:

 

Wn Ma Kwota Treść
204701-246.00Woda 06.2002 10m2 Kowalski Jan

Pin It on Pinterest

Share This

Pobierz ebook - "Najważniejsze Tajniki Gospodarki Narzędziowej"

W pełni za darmo dla odbiorców naszego newslettera.
Materiały zostaną wysłane mailem