Arkusz spisu z natury (darmowy wzór w Excel do pobrania)

Arkusz spisu z natury stanowi druk będący dowodem księgowym. Przydaje się np. w sytuacji, gdy przeprowadzana jest inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia. Arkusze spisu z natury są drukami ścisłego zarachowania. Należy je oznaczyć i ponumerować w sposób...

Protokół kasacji sprzętu

W dniu kasacji sprzętu zużytego lub zniszczonego należy sporządzić protokół kasacji lub protokół likwidacji, będący podstawą do wykreślenia zlikwidowanego środka z ewidencji. Protokół kasacji sprzętu musi zawierać podpisy komisji likwidacyjnej. Oceny stanu...

Wzory dokumentów magazynowych i inwentaryzacyjnych

Wzory dokumentów magazynowych pobierzesz za darmo w formatach Word, Excel i Open Office. Wzory dokumentów magazynowych i inwentaryzacyjnych – pobierz teraz Ewidencja ilościowa: wzór dokumentu Rozchod wewnętrzny Rw (Excel) wzór dokumentu Rozchod wewnętrzny Rw (Open...

Program Wypożyczalnia Narzędzi i dowolnego sprzętu

Program Wypożyczalnia automatyzuje i przyśpiesza obsługę wypożyczalni sprzętu. Jeżeli prowadzisz duży magazyn i wypożyczalnię sprzętu, to wiesz jak trudno szybko obsłużyć wydawanie i rozliczyć z terminowego zwrotu. Sporządzenie okresowego raportu rozliczającego dla...

Protokół likwidacji – wzór dokumentu do pobrania

Do czego jest nam potrzebny protokół likwidacji środków trwałych, wyposażenia? Gdzie można pobrać za darmo taki protokół? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w niniejszym artykule. Protokół likwidacji (protokół zniszczenia sprzętu) Likwidacja środków trwałych i...

Rozchód wewnętrzny

Wszystkie wypożyczenia z magazynu, przekazanie materiałów na produkcję a także przekazanie do przeglądu technicznego, naprawy należy odpowiednio ewidencjonować za pomocą dokumentu rozchód wewnętrzny. Rozchód wewnętrzny – opis W momencie rozchodu jest możliwe...

Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem