Rzetelna kalibracja urządzeń pomiarowych i przyrządów kontrolno-pomiarowych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa utrzymującego europejskie systemy zarządzania ISO 9001.

Pomiar i kontrolę narzędzi pomiarowych musisz prowadzić więc wg specjalnych procedur.

Czy także w Twojej firmie odbywa się to za pomocą arkuszy Excel albo nawet ręcznie?

Na pewno zajmuje to dużo czasu, jest żmudne i łatwo o pomyłkę.

Zupełnie inaczej działa specjalistyczne oprogramowanie do kontroli wyposażenia pomiarowego oraz aparatury pomiarowej.

Odciąży w przygotowaniu szczegółowego planu – harmonogramu terminów legalizacji.

Zapewni szczegółowy nadzór nad przyrządami pomiarowymi w Twojej firmie, zadba o wszystkie ważne terminy i przygotuje protokoły przeglądów.

Zobacz jak wygląda zarządzanie sprzętem i wyposażeniem pomiarowym w Programie Narzędziownia® – popularnym programie komputerowym dla przemysłu.

Oprócz wsparcia części metrologicznej,  program zapewni szybką i dokładną obsługę wypożyczalni przyrządów dla pracowników.

 1. Zastosujesz identyfikacyjne karty zbliżeniowe RFID jako formę podpisu elektronicznego potwierdzającego pobranie sprawdzianu przez pracownika.
 2. Wykorzystasz sposób znakowania przyrządów pomiarowych małymi radiowymi chipami RFID opracowany przez firmę PWSK. Takie oznakowanie jest trwałe,  zabezpieczy kosztowne oprzyrządowanie, przyspieszy pracę i ułatwi weryfikację terminu przydatności np. za pomocą mobilnego czytnika RFID.

Elektroniczna dokumentacja wyposażenia pomiarowego obejmuje:

 • baza urządzeń pomiarowych – karta ewidencyjna przyrządu pomiarowego
 • karta ewidencyjna przyrządu pomiarowego – karta użytkowania przyrządu pomiarowego
 • wykaz sprzętu kontrolno-pomiarowego
 • rejestr wzorcowania, kalibracji urządzeń pomiarowych i aparatury pomiarowej
 • historia legalizacji narzędzi pomiarowych, sprawdzianów

Zastąpienie kartotek papierowych przez program do przyrządów pomiarowych zapewni Tobie:

 • szybki dostęp do danych – koniec ze żmudnym przeszukiwaniem papierowych kartotek i wykazó
 • analizy kosztów – zakupów, zużycia, częstości legalizacji i kalibracji
 • czytelne i estetyczne dokumenty: karta ewidencyjna przyrządu pomiarowego, harmonogram legalizacji
 • podniesiesz prestiż przedsiębiorstwa i izby pomiarowej
 • spełnisz zalecenia wszystkich audytorów ISO

Natychmiastowe korzyści jakie da Tobie komputera procedura nadzoru nad przyrządami pomiarowymi:

 • efektywne zarządzanie i nadzór nad urządzeniami, oprzyrządowaniem i aparaturą pomiarową
 • dokładna i szybka informacja o posiadanych narzędziach, sprawdzianach i przyrządach pomiarowych
 • Będziesz czuł, że masz wszystko pod kontrolą
 • automatyczne sporządzanie kompletnej i czytelnej dokumentacji
 • Zyskasz dużo cennego czasu
 • dokładna kontrola terminów przeglądów, legalizacji, kalibracji urządzeń pomiarowych – niczego nie przegapisz
 • podręczna baza danych: historia przeglądów/badań/pomiarów/kalibracji/legalizacji/wzorcowania
 • automatyzacja prac narzędziowni i laboratorium pomiarowego kontroli metrologicznej, izby pomiarowej

przyrządy pomiarowe, legalizacja, kalibracja, metrologia. zarządzanie sprzętem pomiarowym, Wzorcowanie narzędzi pomiarowych

Dane przyrządów i aparatury pomiarowej w programie Narzędziownia zawierają:

 • bazę danych przyrządów pomiarowych
 • kartotekę pracowników/użytkowników wraz z historią kto co i kiedy użytkował
 • historię badań i ich wyników, rejestr wszystkich protokołów przeglądów
 • kartoteka instytucji legalizujących, dokonujących przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania

Rozwinięta funkcjonalność systemu sprawdzona została praktycznie przez naszych klientów. To właśnie wg pracowników zajmujących się tym na co dzień powstawał ten program.

Protokół przeglądów. Karta ewidencyjna przyrządu pomiarowego.

Ewidencja wyposazenia kontrolno-pomiarowego. zarządzanie sprzętem pomiarowym, miernikami
 

Baza przyrządów kontrolno-pomiarowych zawiera takie dane jak:

 • Metoda sprawdzenia: zalecane przez przez producenta porównanie ze wzorcem np. Multimetr typ Keithley 2000
 • Wymagania: pole to umożliwia wpisanie wymagań, jakie powinno posiadać laboratorium pomiarowe, które będzie przeprowadzało kontrolę metrologiczną.
 • Własność: możliwość wybrania ze słownika nazwy kontrahenta do którego należy narzędzie.
 • Kalibracja narzędzi pomiarowych: Nazwa firmy zewnętrznej która wykonuje kalibrację danego narzędzia, wzorcowanie, legalizację

Moduły programu do przeglądów technicznych:

 • Kartoteka przyrządów pomiarowych – baza danych sprzętu pomiarowego, możliwość grupowania, filtrowania i wyszukiwania informacji
 • Kartoteka pomiarów i sprawdzeń – historia badań i ich wyników (MSA)
 • Kartoteka pracowników – kto co i kiedy użytkował
 • Kartoteka instytucji legalizujących, dokonujących przeglądów technicznych, kalibracji

Ewidencja narzędzi pomiarowych zawiera informacje:

 • data badania/przeglądu narzędzia pomiarowego/sprzętu
 • kto przeprowadzał pomiar
 • uwagi
 • status narzędzia/przyrządu
 • czasookres kontroli technicznej (miesiące)
 • data następnego badania/legalizacji/kalibracji
 • badane podczas przeglądu/legalizacji/kalibracji parametry
 • dopuszczalne odchyłki (granice błędów dopuszczalnych)
 • wyniki legalizacji
 • ocena ogólna legalizacji
 • koszt przeglądu/legalizacji/kalibracji
 • wydruk raportu z przeglądu: Protokół przeglądu

 

program-magazynowy-narzedziownia-gospodarka-magazynowa-narzedziowa-przeglad-techniczny-legalizacja

Program komputerowy Narzędziownia pozwala na zdefiniowanie:

 • grupy badanych narzędzi pomiarowych (np. suwmiarka, śruba mikrometryczna, sprawdziany itp.)
 • badany podczas przeglądu/legalizacji/kalibracji parametr (szerokość szczęk, odchylenie od płaskości, itp.)
 • dopuszczalne odchyłki parametrów badanych narzędzi i przyrządów pomiarowych

Dodatkowe informacje w kartotece narzędziowej

W kartotece narzędziowej do dyspozycji są dodatkowe pola, ułatwiające kontrolę nad przeglądami technicznymi/legalizacją:

 • Wymagania: pole to umożliwia wpisanie wymagań, jakie powinno posiadać laboratorium, które będzie przeprowadzało kontrolę.
 • Metoda sprawdzenia: zalecane przez przez producenta porównanie ze wzorcem np. Multimetr typ Keithley 2000
 • Nr świadectwa: Numer stwierdzenia zgodności z określoną specyfikacją metrologiczną.
 • Własność: możliwość wybrania ze słownika nazwy kontrahenta do którego należy narzędzie.
 • Kalibracja narzędzi pomiarowych: Nazwa firmy zewnętrznej która wykonuje kalibrację danego narzędzia.
 • Cechy

program narzędziownia - moduł przeglądy techniczne

Ewidencja kosztów przeglądów technicznych/legalizacji/kalibracji pozwala analizować ponoszone wydatki na przeglądy w zadanym przedziale czasu, według wybranych grup lub rodzajów narzędzi pomiarowych.

Okno definiowania badanych parametrów w przyrządach i narzędziach pomiarowych.

program-magazynowy-narzedziownia-gospodarka-narzedziowa-magazynowa-przeglady-techniczne-Słownik-rodzajów-badań

Program pozwala samodzielnie zdefiniować statusy przydzielane narzędziom i przyrządom pomiarowym.

program-magazynowy-narzedziownia-gospodarka-narzedziowa-magazynowa-przeglady-techniczne-Słownik-statusow-narzedzi

Zobacz więcej szczegółów na stronie  https://www.pwsk.pl/narzedziownia-program-magazynowy/

 Czy warto pracować nieoznakowanymi narzędziami bez kontroli?  Ryzykować bezpieczeństwo i straty?
Napisz lub zadzwoń.

Zarządzanie narzędziami pomiarowymi nie musi być trudne.

Pomagam firmom wdrażać oprogramowanie i systemy lepiej wykorzystujące ich majątek i czas pracy.

Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem